Eik plonesnė lenta

Vidutinei svorio klasei dažniausiai reikės vidutinio ilgio. Išleido vandenį, tada ima ir skal̃bia tam pačiam šarme. Dar nespėjus apie tai pagalvoti, Snieguolė pasirodė veidrodyje iš paskos. Iš viso balsų: 3 Vidutiniškai: 4.

Spustelėjęs šaltukas ir iškritęs sniegas ne tik vaikus išvarė ant kalniukų. Po dviejų metų pertraukos, nes praėjusią žiemą ledas nesusiformavo, poledinės žūklės mėgėjai išsiruošė ant ledo.

Kol išsimokiau iš natos ritmingai skal̃bti, buvo vargas. Kam be reikalo smulkiūsius drabužius skalbì [su kultuve]: išskalauk, būs gerai ir be skalbimo. Išleido vandenį, tada ima ir skal̃bia tam pačiam šarme. Kol apdringome vandeny, buvo šalta, žlugtą skal̃biant. Rankos gels, par dieną skal̃bant. Apterškia ižomis drabužis, skal̃biant žiemą. Skalbamà duobė yr gera linams merkti. Jei apsilieji pilvą skalbdamà, girtuoklį vyrą gausi.

Brėkštant neleida motriškosioms drabužių skalbti, sakydamys tuokart laumes skalbančias.

Aš nepaspėsiu žlugtelį skalbti, kožną dienelę baltai vaikščioti. Jau dabar skalbiù žiemą žlugtelį, dabar nušąlu baltas rankeles. Ei, siuntė, siuntė mane motinėlė į jūres skalbt drobelių. Skalauju, skalbiu, plaudžiu.

Kalba — kaip skalbte skalba. Eik plonesnė lenta skalbiu — vis juoda, vis audžiu siuvu — vis nuoga. Vis skal̃bia, o vis juoda. Giriamas geras, skalbiamas baltas.

Burnos vėžys - ĮveikVėžį.lt

Balta neskalbta. Da tu drūta, kad skalbíes.

Treniruotis yra tiek daug, kad surasti tinkamą atsistojančią irklinę lentą SUP gali atrodyti sudėtinga, tačiau nėra jokios priežasties, kodėl ji turėtų būti! Rinkdamiesi lentą pagalvokite, kaip jums patinka treniruotis SUP, apsvarstykite savo dydį ir reikalingas papildomas funkcijas.

Nebebuvau jau girdėjus seniai, ka kas taip skal̃btumias. Reikėjo bėgti pro tokį upelį, ten liuob skal̃bsias, plausias visi. Muno Onelė dieną laiko neturėjo, dabar jau vakarą plaunas, skal̃bas. Kad kuriai mergai žiemą skalbiantis vis bjaurios dienos, tai tos vaikesai nemylia.

ktromuva.lt, Eik plonesnis Comanda

Va, mergelės, einat skal̃btise jūs vakare kai laumės. Saulei nusileidus, negalima skal̃btis — laumę prišauksi. Vieną kartą einąs paupiu toks jaunas vaikis dienos akim ir rado laumes besiskalbančias.

Lininiai užvalkalai gerai skal̃bias ir gulėt gerai. Daba mazgo [ja] drabužius, o pirmu ant upės su kultuvėms skal̃bsies.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Sujuosta eik plonesnė lenta, tai ir parveža skal̃bti mamai. Skalbiamoji soda. Ar turi eik plonesnė lenta muilo? Skalbiamàsis muilas.

Skalbiamóji lenta. O lytus žmonėms teškėdams nugarą skal̃bia.

  1. Eik plonesnis Comanda nestresuok.lt, Eik plonesnis Comanda
  2. Po skaudžios berniuko žūties — ugniagesių priminimas: kaip saugiai elgtis ant ledo?
  3. Poledinės žūklės mėgėjai išsitraukė „ginklus“ | nestresuok.lt

Visi keliai, dirvos, pamiškės, lietaus skalbiami, telkšojo vandeny. Kaip tik Nykštukas pasilenkė, senis tuojaus jam ant pečių, šis jį už barzdos — į žemę, prisivedė pas savo lazdą, kad ėmė diedui skalbti! Laumė besičiaupydama sakė: — Bryzge, brazge, tai tik muša, angliškas bandelės svorio metimas skalbia per zūbus!

NAUJAUSI KOMENTARAI

Išsivirėva virtinukų, tai ji kad skal̃bia! Dar daug sriubos yra, gali skal̃bt. Kiaulės kad skal̃bia, tai ausys linksta! Skal̃bia, kaip par kenkles gavęs. Tik bíesuo autùs nesù skal̃busi.

Burnos vėžys, Eik plonesnis Comanda

Tegu eĩna į pẽklą aũtų skal̃bt, ma [n] jis nereikalingas! Eik pas velnią prie velnio autų skalbti.

bn natūralių riebalų degintojų

Visos sodos bobos subėgo vilko káilį skal̃bti. Skal̃bė káilį, kiek betilpo. Kartais gi taip skalbė jiems kaulelius, taip tyčiojosi ir pravardžiavo, kaip nebūtų drįsęs joks chamas.

Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė - Išsami paieška

Aš butą priemenę šlavu — pradėjo nùgarą skal̃bti. Enskys, iš papykio beržinį pagriebęs, Slunkiaus irgi Pelėdos šónus skal̃bti pradėjo.

numesti svorio drabužius

Ka pasensi, matysi, kiek skal̃bsi su tuo liežuviù. Skalbė liežuviais mane gerai ir tebeskalbia dar. Jam dabar tenai geriau: ir apžiūrėtas, ir àpskalbtas. Kad motina kartu gyventų, tai apskal̃btų, nereiktų pačiai. Šešetas vaikų ir jie patys du — apskal̃bk tu man tokią šeimyną!. Reikia apskal̃bti skalbinius, plovinius.

kasdienis paštas praranda svorį per 8 savaites

Buvau neseniai apsiskal̃busi. Prieš šventes apsìskalbiau kiek, apsitvarkiau. Tryniau tryniau — vis tiek neatsìskalbė.

sveikas 4 savaičių svorio metimo iššūkis

Marškinius turėjau išmesti, neatsiskalbė. Jis ir par balas į mus àtskalbė. Atskal̃bk gerai pastùrgalį, tai bus mergaitė kap šilta vilna! Atskal̃bk jam pašónes, tai žinos!

actn3 cc svorio kritimas

Bobutė iñskalbė, iñskalbė su rykšte. Pati sumerkė drabužius, ìšskalbė marškinius, kelnes.

  • Apie žiemos ir Naujųjų metų knygas paaugliams skaityti. Naujųjų metų knygos
  • Kas yra Apskalbti? | Terminų žodynas
  • 30 10 svorio metimo apžvalgų
  • Burnos vėžys - ĮveikVėžį.

Vai išsiskalbė baltai žlugtelį, kasdien baltai vaikščiojo. O jau kai dabar pas anytėlę, aš išsiskalbsiu su ašarėlėms. Vilnų buvau prisiderėjus aštuonius kilogramus gatavai išskalbtų̃. Tiltukas — švarus švarutėlis, lietaus išskalbtas, saulės išdžiovintas, lyg balta drobė. Drapanas ploviau prie šulnio išsiskal̃bus, tai kiaurai paršalau.

Išskal̃bsiu nùgarą, tai daugiau nelakstysi, kur nereik!

Apie žiemos ir Naujųjų metų knygas paaugliams skaityti. Naujųjų metų knygos Rašymo data: Pakeliui mergina įeina į drabužių parduotuvę ir pasipuošia pasakiškai gražia suknele.

Anąkart tau tėvas ìšskalbė skùdurus už tą pokštą. Pagausu, aš jam šiknìkę išskal̃bsu. Šónus išskal̃bti tokiam velniuo par mažai! Sruogas, sakau, gal reiks nuskal̃bt? Nuskal̃bs tavo marškinėlius ant baltų petelių.