Ekologiškas plonas wirkungas. You’re Temporarily Blocked

Plaušeliai neklasifikuojami kaip kancerogeniški, jei jų ilgio svorinis geometrinis vidutinis skersmuo, atėmus dvigubą standartinę geometrinę paklaidą, yra didesnis kaip 6 μm. Tai atitinka ženklo sutrumpinimą ir pavojaus nuorodą jeigu jie priskiriami ; ii rizikos frazės, pažymėtos R raide prasidedančia skaičių seka ir nurodančios atskirų rizikos veiksnių pobūdį pagal III priedą žr. Ši medžiaga gali būti pateikiama į rinką sprogios medžiagos pavidalu; šiuo atveju ji turi būti įvertinta darant atitinkamus bandymus ir turėtų būti pateikta etiketė, atspindinti jos savybę sprogti.

Tai atitinka ženklo sutrumpinimą ir pavojaus nuorodą jeigu jie priskiriami ; ii rizikos frazės, pažymėtos R raide prasidedančia skaičių seka ir nurodančios atskirų rizikos veiksnių pobūdį pagal III priedą žr.

Šie numeriai taip pat atskiriami brūkšniu arba įžambiu brūkšniu; rekomenduojamų saugos priemonių reikšmė nurodyta IV priede. Pateiktos saugos frazės taikomos tik medžiagoms; saugos frazės preparatams parenkamos vadovaujantis įprastomis taisyklėmis.

Pabrėžtina, kad kai kurios S frazės yra privalomos tam tikroms plačiajai visuomenei parduodamoms pavojingoms medžiagoms ir preparatams. S1, S2 ir S45 privalomos visoms plačiajai visuomenei parduodamoms labai toksiškoms, toksiškoms ir ėsdinančioms medžiagoms bei preparatams. S2 ir S46 privalomos visoms kitoms plačiajai visuomenei parduodamoms pavojingoms medžiagoms ir preparatams, išskyrus tuos, kurie buvo priskirti tik aplinkai pavojingų kategorijai.

ekologiškas plonas wirkungas

Jei nenurodyta kitaip, koncentracijos ribos yra medžiagos masės ir viso preparato masės santykis. Bendrosios aiškinamosios pastabos Medžiagų grupės I priede yra tam tikras skaičius grupinių įrašų.

Šiais atvejais klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai taikomi visoms aprašytoms medžiagoms, jei jos tiekiamos į rinką ir jei jos yra į Einecs arba Elincs sąraše.

Jei grupės įrašo medžiaga randama kaip priemaiša kitoje medžiagoje, ženklinant medžiagą atsižvelgiama į grupės įrašu apibūdintus klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimus.

Kai kuriais atvejais klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai taikomi atskiroms medžiagoms, kurias numatyta įtraukti į grupės įrašą. Šiais atvejais medžiagą aprašo atskiras I priedo įrašas, o grupės įraše yra frazė: "išskyrus nurodytas kitur šiame priede".

ekologiškas plonas wirkungas

Kartais atskiros medžiagos gali patekti daugiau nei į vieną grupės įrašą. Pavyzdžiui, švino oksalatui EinecsNr. Šiais atvejais medžiagos ženklinimas atspindi ženklinimą pagal kiekvienos grupės įrašą. Jei tas pats pavojus klasifikuojamas skirtingai, konkreti medžiaga etiketėje ženklinama pagal griežtesnį klasifikavimą žr.

A pastabos skirsnį. I priedo cheminių medžiagų sąrašo druskų įrašai bet kurios kategorijos apima bevandenes druskas ir jų hidratus, jei nėra nurodyta kitaip. Medžiagos, turinčios Elincs numerį I priedo cheminių medžiagų sąraše ekologiškas plonas wirkungas medžiagos, turinčios Elincs numerį, yra registruotos pagal šios direktyvos nuostatas.

Gamintojas ar importuotojas, kuris anksčiau šių medžiagų neužregistravo, turi remtis šios direktyvos nuostatomis, jei jis rengiasi šias medžiagas pateikti į rinką. Pastabų dėl medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo aiškinimas A pastaba.

 - Голос его, однако, мягче не.  - Во-первых, у нас есть фильтр, именуемый «Сквозь строй», - он не пропустит ни один вирус. Во-вторых, если вырубилось электричество, то это проблема электрооборудования, а не компьютерных программ: вирусы не отключают питание, они охотятся за программами и информацией. Если там и произошло что-то неприятное, то дело не в вирусах.

Etiketėje medžiagos pavadinimas turi būti pateikiamas pagal vieną iš I priedo pavadinimų žr. Šiuo atveju gamintojas ar kitas asmuo, kuris ekologiškas plonas wirkungas medžiagą į rinką, turi etiketėje nurodyti teisingą cheminį pavadinimą pagal pratarmės skyrių "Nomenklatūra": Pavyzdys: BeCl2 Einecs Nr. Direktyva taip pat reikalauja, kad kiekvienai I priede nurodytai medžiagai būtų vartojami pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės 23 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktai.

Jei medžiagos priklauso vienai I priedo cheminių medžiagų sąrašo grupei, kiekvienai medžiagai turi būti vartojami I priedo atitinkamo įrašo pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės. Jei medžiagos priklauso daugiau nei vienai I priedo medžiagų grupei, kiekvienai ekologiškas plonas wirkungas turi būti vartojami pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės, pateiktos abiejuose atitinkamuose I priedo įrašuose. Jei dviejuose įrašuose tas pats pavojus klasifikuojamas dvejopai, vartojamas didesnį pavojų atspindintis klasifikavimas.

Pavyzdys: Medžiaga AB: atskiro įrašo I priede nėra. A junginio klasifikavimas pagal I priedą: Repr.

 • С того места, где он стоял, казалось, что голова сотрудника лаборатории систем безопасности лишилась тела и осталась лежать на полу шифровалки.
 • saldus - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch
 • EUR-Lex - L - LT
 • ГЛАВА 13 Токуген Нуматака стоял у окна своего роскошного кабинета на верхнем этаже небоскреба и разглядывал завораживающие очертания Токио на фоне ярко-синего неба.
 • Padidėję limfmazgiai ir svorio kritimas
 • sveria - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch
 • Мы должны пойти на .

Kai kurios medžiagos rūgštys, bazės ir kt. Šiuo atveju gamintojas ar bet kuris kitas asmuo, kuris šią medžiagą pateikia į rinką, etiketėje turi nurodyti procentinę tirpalo koncentraciją. Taip pat galima pateikti papildomus duomenis pvz. C pastaba.

 • Над головой, в головокружительном пустом пространстве, на потрепанной веревке раскачивалась серебряная курильница размером с холодильник, описывая громадную дугу и источая едва уловимый аромат.
 • А ведь еще вчера она думала, что потеряла его навсегда.
 • Evoliucija lieknėjimo ltd
 •  Видите ли, я, честно говоря, очень спешу.

Kai kurias organines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį. I priede kartais vartojamas bendras tokio tipo pavadinimas: "ksilenolis".

Šiuo atveju gamintojas ar bet kuris kitas asmuo, pateikiantis tokią medžiagą į rinką, etiketėje turi nurodyti, ar medžiaga yra: a — konkretus izomeras, b — ekologiškas plonas wirkungas mišinys. Pavyzdys: b ksilenolis izomerų mišinys. D pastaba.

32001L0059

Kai kurios medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos į rinką stabilizuotos. Būtent tokio pavidalo jos įrašytos šios direktyvos I priede. Tačiau kartais tokios medžiagos teikiamos į rinką nestabilizuotos. Tokiu atveju gamintojas ar bet kuris kitas asmuo, kuris pateikia šią medžiagą į rinką, turi etiketėje nurodyti medžiagos pavadinimą ir žodį "nestabilizuota". Pavyzdys: metakrilo rūgštis nestabilizuota. E pastaba. Šalia medžiagų, darančių ypatingą poveikį žmonių sveikatai žr.

Pavyzdžiai: R "Gali sukelti vėžį.

ekologiškas plonas wirkungas

Taip pat labai toksiška susilietus su oda ar prarijus. Šioje medžiagoje gali būti stabilizatoriaus. Jei stabilizatorius pakeičia pavojingas medžiagos savybes, nurodytas I priedo etiketėje, etiketė turėtų būti pateikta laikantis pavojingų medžiagų ženklinimo reikalavimų.

ekologiškas plonas wirkungas

G pastaba. Ši medžiaga gali būti pateikiama į rinką sprogios medžiagos pavidalu; šiuo atveju ji turi būti įvertinta darant atitinkamus bandymus ir turėtų būti pateikta etiketė, atspindinti jos savybę sprogti. H pastaba.

Nėra prekių krepšelyje

Nurodytas šios medžiagos klasifikavimas ir etiketė taikoma tik pavojingai -oms savybei -ėmsapibrėžtai -oms pavojų apibūdiniančia -iomis fraze -ėmis kartu su pavojaus kategorija -omis. Šios direktyvos 6 straipsnio reikalavimai šios medžiagos gamintojams, prekybininkams ir importuotojams taikomi visais kitais klasifikavimo bei ženklinimo atžvilgiais. Galutinei etiketei taikomi šios direktyvos VI priedo 7 poskyrio reikalavimai. Ši pastaba taikoma kai kurioms iš akmens anglių ir naftos gautoms medžiagoms ir kai kuriems I priedo medžiagų grupių įrašams.

Otosan Baby nosies purškalas vaikams, 30ml su natūraliais augaliniais ekstraktais ir eteriniais aliejais Otosan, Italija Pakuotė: 30 ml Otosan BABY nosies purškalas vaikams 30ml Su natūraliais augaliniais ekstraktais ir eteriniais aliejais. Medicinos priemonė. Specialiai skirtas vaikams arba naudojamas esant sausai, jautriai gleivinei. Būtent pastarosioms veikliosioms medžiagoms patekus ant nosies gleivinės, gali būti jaučiamas 1 - 2 sek.

J pastaba. Ši pastaba taikoma tik tam tikroms I priedo sudėtinėms medžiagoms, gautoms iš akmens anglių ir naftos. K pastaba. Jei medžiaga nepriskirta kancerogeninių medžiagų kategorijai, turi būti rašomos bent S frazės 2- Ši pastaba taikoma tik tam tikroms I priedo sudėtinėms medžiagoms, gautoms iš naftos.

ekologiškas plonas wirkungas

L pastaba. M pastaba.

 1. Mega pro serijos riebalų degintojas
 2. Ar svorio netekimas gali padidinti karščio bangos
 3. Charlie duck svorio kritimas

Ši pastaba taikoma tik tam tikroms I priedo sudėtinėms medžiagoms, gautoms iš akmens anglių. N pastaba. Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei yra žinoma, kaip medžiaga buvo ekologiškas plonas wirkungas, ir galima parodyti, kad medžiagos gamybai naudota pradinė medžiaga nėra kancerogeninė. P pastaba. Kai medžiaga priskiriama kancerogeninėms medžiagoms, galioja dar E pastaba. Kai medžiaga nepriskiriama kancerogeninėms medžiagoms, taikomos bent S frazės 2- 23—24— Q pastaba.

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima parodyti, kad ji atitinka vieną šių sąlygų: - ilgesnių nei 20 μm plaušelių svorinė pusėjimo trukmė, nustatyta trumpalaikiu inhaliaciniu biopersistencijos bandymu, yra trumpesnė kaip 10 parų, - ilgesnių nei 20 μm ekologiškas plonas wirkungas svorinė pusėjimo trukmė, nustatyta trumpalaikiu intratrachėjinio instiliato biopersistencijos bandymu, yra trumpesnė kaip 40 dienų, - atitinkamo bandymo duomenys rodo, kad intraperitoninis įvedimas nepadidina medžiagos kancerogeniškumo, - atitinkamu ilgalaikio inhaliavimo bandymu nenustatyta svarbių patogeninių ar neoplastinių pakitimų.

R pastaba.

Otosan BABY nosies purškalas vaikams 30ml Su natūraliais augaliniais ekstraktais ir eteriniais aliejais. Medicinos priemonė. Specialiai skirtas vaikams arba naudojamas esant sausai, jautriai gleivinei. Būtent pastarosioms veikliosioms medžiagoms patekus ant nosies gleivinės, gali būti jaučiamas 1 - 2 sek.

Plaušeliai neklasifikuojami kaip kancerogeniški, jei jų ilgio svorinis geometrinis vidutinis skersmuo, atėmus dvigubą standartinę geometrinę paklaidą, yra didesnis kaip 6 μm. S pastaba. Šiai medžiagai etiketės pagal 23 straipsnį gali nereikėti žr.

VI priedo 8 poskyrį.

Su preparatų ženklinimu susijusių pastabų aiškinimas Koncentracijos riboms iš dešinės pateikiamų pastabų reikšmė: 1 pastaba. Nurodyta izocianato koncentracija — tai laisvojo ekologiškas plonas wirkungas masės santykis su viso preparato mase.

Nurodyta koncentracija — tai vandenyje ištirpintų chromato jonų masės santykis su viso preparato mase.

ekologiškas plonas wirkungas

Preparatai, kuriuose yra šių medžiagų, turi būti klasifikuojami kaip kenksmingi nurodant frazę R 65, jei jie atitinka VI priedo 3. Preparatamskuriuose yra šių medžiagų, turi būti vartojama rizikos frazė R67, jei jie atitinka VI priedo 3.

Ypatingi pasiūlymai

Cheminės medžiagos pavadinimas Pastabos dėl medžiagų EB Nr. CAS Nr. Klasifikavimas Ženklinimas Koncentracijos ribos Pastabos dėl preparatų ——00—2 Berilio junginiai, išskyrus aliuminio berilio silikatus ir kitur holivudas mesti svorį priede nurodytus junginius A Ekologiškas plonas wirkungas — — Carc.

Klasifikavimas Ženklinimas Koncentracijos ribos Pastabos dėl preparatų Berilio oksidas E Carc. Disperse Yellow 3 N-[4-[ 2-hidroksimetilfenil azo]fenil] acetamidas Carc. Solvent Yellow 14 1-fenilazonaftolis Carc.