Marlowe svorio netekimas charlotte nc

Galloway would eliminate Hero by pinfall, but failed to win the title, as he was the last man eliminated following a distraction from Stu Stone which allowed Cage to get the win and the championship. Jis nugalėjo Tommaso Ciampa to advance to the finals where he faced Brianas Cage'as , Chris Hero and Uhaa Nation in an elimination four way for the vacant title. Nors Bermano pateikta atitikmens sampra- ta pasirodė tinkama adekvatumo paieškoms lietuviškuose vertimuose, jo vertimo analizės strategija arba analitinis takas nepasiteisintų tokioje analizėje, nes pernelyg išplėstų šio dar- bo tyrimų lauką.

Atitikmuo visada yra tik tariamas, daugelis tyrėjų Toury, Pym sutinka, kad atitikmuo yra įsitikinimų struktūra.

Pymas ekvivalentiškumo paradigmą aiškina kaip sudarytą iš dviejų priešingų polių 37— Kaip pastebi Bermanas, sociosemiotinė vertimo kritika sutelkta į konteksto, normų, ideologijos, doxos analizę; hermeneutinė kryptis orientuota į vertimo ir originalo tekstų stilistiką, kultūrinio kitoniškumo perkėlimą ir vertimo etiką Berman, Abi vertimo kritikos kryptys siekia sistemingai analizuoti vertimą, kritikuoja atsitiktines, nemetodiškas literatūros verti- mų analizes, atsisako negatyvios versto teksto kritikos.

Sociosemiotinėje kryptyje laikoma- si objektyvios nešališkos pozicijos; hermeneutinėje — pateikiamos vertinamojo pobūdžio analizės produktyvi kritika. Edwino Gentzlerio ir Bassnett darbuose nuolat pabrėžiama polisistemų teorijos svarba vertimo studijoms Bassnett, Tyrėjas pabrėžia, kad ši metodologija yra orientuota į tikslinę kultūrą ir kaip tik nuo jos prasideda analizė t.

riebalų degintojas be efedros stengiasi numesti kojų riebalus

Pamatinėmis aprašomųjų vertimo studijų nuostatomis remiasi vadinamieji Manipuliacijos mokyklos mokslininkai Šiai mokyklai pradžią davė m. Studies in Literary Translationkurioje skirtingi vertimo studijų mokslininkai pasiūlė sis- temingų, moksliškai pagrįstų literatūrinio vertimo analizių marlowe svorio netekimas charlotte nc kaip atsvarą lig tol vyravusiems eklektiškiems, fragmentiškiems, vertinamojo pobūdžio vertimo tyrinėjimams, pagrįstiems ne tiek moks- line logika, kiek intuicija.

Patys mokslininkai savo pozicijos neįvardijo kaip mokyklos, tačiau juos vienija panaši metodologinė nuostata: vertimus tyrinėti nuosekliai ir per santykį su literatūros ir kultūros siste- momis, atsisakant ištikimybės originalui idėjos, vertinamojo pobūdžio sprendimų.

kūno svorio metimo rutina deginti pilvo riebalus atsisėdus

Vertimas yra normų valdoma veikla, todėl daug dėmesio skiriama normų analizei. Atitikmens kategorija svarbi tiek, kiek ji padeda atskleisti, kokios normos veikė vertėjo sprendimus verčiant. Normos yra viena pagrindinių sąvokų, atveriančių, kokie suvaržymai darė įtaką vertimo sprendimams Toury, Lieka tik atskleisti, kaip šis postulatas buvo realizuotas kie- kvienu atveju, pvz.

kaip galima numesti svorio ant rankų tommy svorio kritimas

Tyrėjas pabrėžia invarianto svarbą, teigdamas, kad vertimo santykių skirtumų, pana- šumų, vienkryptiškumo analizėje invariantas tampa pagrindiniu rodikliu. Invariantinis branduolys invariant corebe abejo, egzistuoja poros junginyje, tačiau kiekvienu atveju jį reikia nustatyti.

Autoriai atitikmens problemą kelia kaip vieną esminių ir suvokia gana panašiai kaip ir kiti šios krypties marlowe svorio netekimas charlotte nc. Jų teorijoje ekviva- lentiškumo paieškos remiasi į dvi skirtingas atramas, t. Lambertas ir van Gorpas vertimą supranta kaip pasirinkimo strategijas, todėl mokslininko užduotis — tirti normas, kurios lemia tuos pasirinkimus. Sociosemiotinės krypties mokslininkų atitikmens ekvivalentiškumo apibrėžtys patei- kia vertingų įžvalgų, tačiau menkai pritaikomos disertaciniame tyrime, nes pernelyg nu- kreiptos į konteksto ir normų analizę.

Poetinis vertimas ir atitikmuo Kyla klausimas, kokį atitikmenį galima produkuoti poetiniame vertime, ar jis išvis įma- nomas verčiant tokį sudėtingą ir įnoringą žanrą kaip poezija? Vienas garsiausių poetinio vertimo teoretikų Jamesas S.

Holmesas teigia, kad vertimas niekada neprilygs originalui. Vertėjas gali parinkti žodžius ar kitus elementus, kurie verti- mo kalboje atliktų panašias funkcijas, marlowe svorio netekimas charlotte nc šie marlowe svorio netekimas charlotte nc nebus visiški ekvivalentai Holmesas taip pat tvirtina, kad ekvivalentiškumas neįmanomas ne tik poetiniame, bet ir jo- kiame kitame vertime.

Poezijos vertime tai tampa dar sudėtingiau, nes poetų kalba skiriasi. Vertimo teorijoje keliamas tikslas — siekti ekvivalentiškumo — poezijos vertimuose atrodo neįmanomas Holmes, 9— Hol- meso teiginiai suponuotų, kad ekvivalentiškumas jo suvokiamas kaip tapatumas, kaip ta pati vertė. Šia prasme tapatumo ypač poetinio teksto iš tiesų neįmanoma atkurti, tačiau galima ieškoti kito būdo ir siekti vertime kurti atitikmenį, tai, kas tam tikrais aspektais atitiktų origi- nalą.

Apie atitikmenį Holmesas taip pat mąstė, kaip matyti iš jo mokinio britų mokslininko Francio R. Joneso darbų.

Стратмор медленно приближался к застывшему в гротескной лозе телу, не сводя с него глаз. Он схватил убитого за запястье; кожа была похожа на обгоревший пенопласт, тело полностью обезвожено. Коммандер зажмурился, сильнее сжал запястье и потянул. Труп сдвинулся на несколько сантиметров.

Jis pritaria Holmeso nuomonei, kad verčiant poeziją reiktų ieškoti ne ekviva- lentų originalui, o analogų tikslinėje kalboje ir kultūroje Jones, Ši Holmeso įžvalga rodo ekvivalento ir analogo skirtį, kitaip tariant, verčiant poeziją reikėtų siekti sukurti ne tapatumą kas yra neįmanomao atitikmenį originalo tekstui tam tikrais aspektais.

Kitą nepaprastai vertingą poetinio vertimo aspektą išryškina Jonesas, daug dėmesio skirdamas vertimo etikai — sąvokoms, kurios tampa atraminėmis šiuolaikinėse vertimo teorijose, narpliojant sudėtingą atitikmens klausimą. Eilėraščio vertimą Holmesas vadina metaeilėraščiu, o originalo eilėraštį gaubia įvairios metaliteratūros formos: kritika originalo kalba, kritika kita kalba; vertimas proza; eiliuotas vertimas; imitacija; eilėraštis apie eilėraštį; šio eilėraščio įkvėptas eilėraštis.

Taigi Holmesas ir jo mokinys Jonesas savo darbuose, be kita ko, aptaria du svarbius poetinio vertimo aspektus: etiškumą ir poetiškumą. Toliau pristatytoje Bermano atitikmens sampratoje šie du pagrindiniai kriterijai ir nusako atiti- kmens esmę.

nuovargis atminties praradimas ir silpnumas numesti svorio per vieną mėnesį urdu kalba

Etiškumo kategorija buvo išryškinta Joneso tyrinėjimuose, o štai poetiškumo aspektas išskleistas Holmeso teorinėse įžvalgose. Kitaip tariant, vien tik lai- kytis etikos t. Vertingos ir Holmeso įžvalgos apie variantinių vertimų svarbą. Pasak Holmeso, vienas vertimas neaprėps to, ką gali keli to paties eilėraščio vertimai, išryškinantys vis kitus jo as- pektus Holmes, Panašią mintį išsako ir Bassnett: skirtingi vertimai rodo kiekvie- no vertėjo skaitymą, interpretaciją ir tai, kokius kriterijus jis pasirinko.

Nėra vieno teisingo būdo išversti poeziją, kaip ir nėra vieno teisingo būdo ją sukurti Bassnett, Savo ruožtu kartais iš pirmo žvilgsnio laisva parafrazė gali tiksliai perteikti originalo prasmę, nes atsižvelgia į asociatyvines žodžio reikšmes.

Jonesas, suvokdamas tapatumo neįmanomumą, kalba apie atitikmenis skirtinguose poetinio teksto lygmenyse ir poezijos vertimą vadina kompromisų menu. Jis teigia, kad, verčiant poeziją, rasti atitikmenis ypač sunku, nes forma ir turinys čia neatskiriamai susiję. Ekvivalentiškumas visuose teksto lygmenyse praktiškai neįmanomas — vertėjui nuolat tenka rinktis, vieną aukojant kitam Marlowe svorio netekimas charlotte nc, Jonesas mėgina nubrėžti, į kokį atitikmenį orientuojamasi poezijos vertime, ir išskiria tu- rinį ir svorio metimas skatina medžiagų apykaitą. Jei neįmanoma perteikti abiejų lygmenų, pirmenybė teikia- ma pastarajai.

Atkūrimas nebūtinai nuoseklus, gali suveikti kompensacijos strategijos: kartais originalo ir vertimo eilėraščiai sukelia skirtingus efektus, kartais — tą patį efektą skirtingose vietose Jones, Be to, jis pastebi, kad vertime vertėjo subjektyvumas neišvengiamas ir kartais taip ryškiai išreikštas, kad nebelieka panašumo tarp vertimo ir šaltinio tekstų Jones, Tyrėjai pastebi ir dar vieną svarbų poetinio vertimo aspektą — organiškumą.

Atitikmens klausimas lietuvių vertimo studijose Poetinio vertimo problema domino lietuvių poezijos vertėjus ir literatūros tyrinėtojus. Jeilio universiteto profesorius, poetas ir poezijos vertėjas Tomas Venclova, apibūdindamas eilėraščio žanrą, remiasi struktūralistų, Tartu Jurijaus Lotmano mokykla. Jis išskiria ei- 12 1 foneminį vertimą; 2 pažodinį vertimą; 3 metrinį vertimą; 4 vertimą proza; 5 rimuotą vertimą; 6 vertimą baltosiomis eilėmis ir 7 imitaciją.

Lygmenų tarpusavio sąveika sudaro eilėraščio struktūrą, o psichinis efektas rodo funkciją Venclova, Lietuvių poetinio vertimo tyrinėtojai išskiria dvi — Vakarų ir Rytų — poetinio vertimo mokyklas Venclova, ; Jonas Zdanys, Vakarų poetinio vertimo mokykloje svarbu perteikti turinio planą: būdingas pažodiškumas, vertimuose laikomasi tropų — perteikiamos originalo metaforos, įvaizdžiai, prasmės konfigūracijos, tačiau nepaisoma eilėraščio visumos Venclova: ; Zdanys; Rytų poetinio vertimo mokykloje susitelkiama į išraiškos planą: formą, sąskambius.

Atitikmuo visada yra tik tariamas, daugelis tyrėjų Toury, Pym sutinka, kad atitikmuo yra įsitikinimų struktūra. Pymas ekvivalentiškumo paradigmą aiškina kaip sudarytą iš dviejų priešingų polių 37— Kaip pastebi Bermanas, sociosemiotinė vertimo kritika sutelkta į konteksto, normų, ideologijos, doxos analizę; hermeneutinė kryptis orientuota į vertimo ir originalo tekstų stilistiką, kultūrinio kitoniškumo perkėlimą ir vertimo etiką Berman, Abi vertimo kritikos kryptys siekia sistemingai analizuoti vertimą, kritikuoja atsitiktines, nemetodiškas literatūros verti- mų analizes, atsisako negatyvios versto teksto kritikos.

Tiesiogiai to neįvardydami abu mokslininkai kalba apie atitikmens problemą poezijos vertimuose į lietuvių kalbą. Jų išryškinti dėsningumai atveria puikių įžvalgų apie poetinio vertimo ypatumus lietuviškojoje poetinio vertimo tradicijoje, kur atitikmens paisoma for- mos lygmenyje, o semantika, eilėraščio turinys dažnai paaukojami.

Zdanys, be kita ko, aptaria ir dar vieną svarbų poetinio vertimo aspektą — jausminį ati- tikmenį, teigdamas, kad Rytų mokykloje svarbu perteikti jausminį ekvivalentą Zdanys, Jo nuomone, poezijos vertime reikia siekti ne kalbinių, o jausminių ekvivalentų ir perteikti kuo daugiau originalo reikšmių. Taigi pakeitimai, jeigu jie motyvuoti ir atitinka tikslinės kultūros poetiką, yra pateisinami Zdanys, Poetiškumas neatsiejamas nuo eilėraščio keliamo jausminio efekto, ir Zdanys palaiko Lietuvoje susiklosčiusią po- etinio vertimo tradiciją — susitelkti į formą ir į efektą.

Mąstydami apie poetinio vertimo klausimą abu tyrinėtojai sutaria, kad neturėtų būti išskiriamas kažkuris vienas lygmuo, nes poezijos vertime svarbu organiškumas Zdanys, 91; Venclova, Jų pastebėjimai atliepia anksčiau išsakytas užsienio tyrėjų mintis, jog verčiant būtina žiūrėti eilėraščio visu- mos, nesusitelkti į kurį nors vieną aspektą Holmes; Bassnett; Lefevere. Šiame 24 darbe pasirinkta vertimo tyrimo strategija nėra nei vien hermeneutinė, nei vien sociose- miotinė, tiksliau, pasitelkiami abiejų krypčių analizės įrankiai Ji leidžia įvertinti vertimo teksto kokybę — koks yra vertimas puikus, vidutinis ar prastasbe to, siūlo aiškius kriterijus tam pagrįsti.

Gruodžio 5 d.

Kita priežastis, kodėl aprašomųjų vertimo studijų teorija netiko šiai konkrečiai analizei, tai jos susitelkimas į kontekstą, normų analizė, o šiuo atveju svarbiausias buvo pats tekstas originalo ir vertimų bei jo poetika, vertimo proceso stebėjimas kaip vyko perkėlimai, kokios transformacijos atsirado baigtiniame tekste. Tyrimo struktūros paieškoms kitaip tariant, tyrimo procesuipriešingai, pasitelkta so- ciosemiotinės krypties mokslininkų José Lamberto ir Hendriko van Gorpo metodologinė schema.

Vertimų tekstams tyrinėti reikėjo teorijos, leidžiančios sistemingai ir nuosekliai ana- lizuoti vertimų tekstus, vengti eklektiško, nuojautomis pagrįsto tyrinėjimo. Pažymėtina, kad abi vertimo kritikos kryptys — sociosemiotinė ir hermeneutinė — siekia sistemingai analizuoti vertimus, kritikuoja nenuoseklias, aiškios sistemos ir formos neturinčias analizes.

atp lab riebalų degintojas svorio netekimas dėl nevirškinimo

Vertimo analizei Bermano atitikmens koncep- cija yra dėkinga, nes, pasak Bermano, hemeneutika vienu metu reflektuoja poetiką, etiką, istoriją ir politiką, o poetika, etika, istorija ir sudaro vertimo teorijos pagrindą Berman, Originalo ir numesti svorio kita reikšmė santykiui nusakyti Bermanas tikslingai pasitelkia atitikmens correspondence sąvoką, jo paties teigimu, dėl šio žodžio polisemiškumo ir neapibrėžtumo.

Kaip minėta, Bermano siūlomas metodologinis požiūris į vertimą yra vertinamojo po- būdžio, jam vertimo kokybė esanti svarbi.

Vertimui Bermanas kelia aukščiausius reikalavi- 13 Marlowe svorio netekimas charlotte nc Lankasterio universitete metu teko konsultuotis su Kalbų ir kultūrų katedros dėstytojomis dr.

Charlotte Baker ir dr. Delphine Grass.

Sonetu Atitikmenu Problema | PDF

Paminėjus, kad ketinu taikyti vieną iš šiuolaikinių teorijų, analizuodama sonetų vertimus, jos atkreipė dėmesį, kad pagal Anglijoje susiklosčiusią tradiciją dok- torantas turi ne tik inovatyviai išanalizuoti tam tikrą temą, bet ir šiam tikslui susikonstruoti autentišką teorinį pagrindimą.

Ši diskusija paskatino atsisakyti minties, kad pakanka vienos teorijos, kad reikia plačiau matyti visą lauką bei kūrybiškiau rinktis teorines pozicijas — atsižvelgti į situaciją, tikslus, į tai, ką diktuoja patys tekstai, todėl šiam tikslui ir buvo pasirikti parankiausi instrumentai.

kaip man numesti krūtinės riebalus tajų svorio arbata

Ginčai apie pažodiškumą ir laisvę, orientavimąsi į tekstą šaltinį ar tekstą taikinį, vertimus ar vertėjus jam neatrodo esmingai svarbūs, vertimas reikalauja leistis į kompromisus 76— Bermanas parinko labai aiškius kriterijus vertimo kokybei nustatyti — tai etika ir poetiškumas.

Tokius kriterijus, ku- rie būtų plačiausiai pripažįstami ir teisingiausi Berman, Etika pirmiausia siejama su pagarba originalui.

JAV m. Vasaros olimpinėse žaidynėse

Bermano siūloma metodologinė pozicija atrodo labai patraukli, nes vertimo tyrinėjimu siekiama ne supeikti ir sumenkinti ką reikėtų valgyti norint prarasti riebalus vertimus, o kurti pagrindą geresniems ateities vertimams.

Pats mokslininkas tokią vertinamojo pobūdžio analizę vadina produktyvia kritika Berman, 4. Mokslininko nuomone, kritikos uždavinys nėra patarinėti, koks turi būti vertimas, bet suformuoti principus pakartotiniam kūrinio ver- timui.

Bermanas pasiūlė analitinį taką vertimo tekstui analizuoti, apimantį šešias stadijas: ver- timo bei originalo skaitymą, verčiančio subjekto marlowe svorio netekimas charlotte nc, palyginimą, vertimo pagrin- dimą bei vertimo recepciją Berman, Nors Bermano pateikta atitikmens sampra- ta pasirodė tinkama adekvatumo paieškoms lietuviškuose vertimuose, jo vertimo analizės strategija arba analitinis takas nepasiteisintų tokioje analizėje, nes pernelyg išplėstų šio dar- bo tyrimų lauką.

Sonetu Atitikmenu Problema

Pirmu atveju stengiamasi išlaikyti kuo artimesnę originalui formą, bet tuo daug prarandama, nes vertimas yra dviejų lingvis- tinių ir poetinių sistemų įtampa, jų trintis. Antroji tendencija — ieškoti tikslesnio vertimo žodžio — papildo arba neigia pirmąją. Laisviausia vertimų tendencija išryškėjo per pastaruosius penkiasdešimt metų. Šios strategijos grindžiamos vertėjo sprendimais.

Drewas McIntyre'as

Savinimas yra tokia stra- tegija, kai vertime vyrauja priimančiosios kultūros normos ir neišvengiamai prarandama informacijos iš originalo teksto. Svetinimo strategija yra orientuota į tekstą šaltinį, kai sie- kiama išlaikyti teksto šaltinio kultūrines normas. Ši moks- lininkų sukurta schema suteikia galimybę sistemingai ir nuosekliai tyrinėti vertimus, aprė- piant įvairius teksto lygmenis. Lambertas ir van Gorpas schemą vadina hipotetine ir pažymi, kad ji grindžiama poli- sistemų teorijos ir aprašomųjų vertimo studijų metodologinėmis nuostatomis Lambert ir van Gorp,